December 7, 2023 -

W jakich sytuacjach należy przejść na pełną księgowość?

Firmy są zobowiązane przejść na pełną księgowość, jeżeli ich przychody przekroczą 2 00 000 euro. Ponadto spółki z o.o., akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, niezależnie od limitów przychodów. Rozliczenie odbywa się na podstawie pełnych ksiąg handlowych.

Pełna księgowość – dla kogo?

  • Przedsiębiorcy, którzy przekroczyli limit przychodów netto wynoszący 2 000 000 euro.
  • Właściciele spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.
  • Jest możliwość dobrowolnego przejścia na pełną księgowość.

Jak wygląda przejście na pełną księgowość?

Pełna księgowość wiąże się z wieloma formalnościami, dlatego niezbędne są profesjonalne usługi księgowe oferowane przez doświadczone biuro rachunkowe. Musisz z nich skorzystać, jeżeli chcesz prowadzić działalność bez wiecznych problemów z Urzędem Skarbowym. Dokumentacja w przypadku pełnej księgowości musi być prowadzona solidnie, terminowo i bezbłędnie.

Pierwszym krokiem w przypadku przejścia na pełną księgowość jest opracowanie odpowiedniej polityki rachunkowej firmy. Bierze się tutaj pod uwagę rok obrotowy, metody wyceny aktywów i pasywów, sposób prowadzenia ksiąg. Biuro rachunkowe doradzi klientowi, jakie należy przyjąć zasady prowadzenia ksiąg analitycznych, aby księgowość była przejrzysta.

Profesjonalne usługi księgowe w przypadku pełnej księgowości polegają także na otwarciu ksiąg rachunkowych. Tworzy się tzw. inwentarz, czyli spis aktywów i pasywów wraz z ich wyceną; inwentarz jest podstawą do otwierania kolejnych ksiąg.

Ostatnim etapem przechodzenia na pełną księgowość jest sporządzenie bilansu otwarcia, na podstawie wcześniej opracowanego inwentarza.

Przejście na pełną księgowość – terminy

Z małej księgowości na pełną nie możesz przejść w trakcie roku podatkowego. Należy poczekać do jego zakończenia i rozpocząć działania wraz z biurem rachunkowym do 15 dnia od początku roku obrotowego, czyli do 15 stycznia.

Gdy przejdziesz na pełną księgowość, musisz zaktualizować dane dotyczące Twojej firmy w ewidencji rachunkowej. Najprościej zrobić to w CEiDG.

Profesjonalne usługi księgowe niezbędne przy pełnej księgowości

Na przedsiębiorcy, który dobrowolnie przeszedł na pełną księgowość lub został do tego zobligowany, będzie od tego momentu ciążyło bardzo dużo obowiązków księgowych. Musi sporządzać sprawozdania finansowe, czyli bilanse, rachunki zysków i strat, dodatkowe sprawozdania o swojej działalności.

Przedsiębiorcy, którzy chcą skupić się na prowadzeniu biznesu i jego rozwijaniu, powinni skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, które przejście obowiązki w zakresie dokumentacji firmowej. Księgowy przygotuje raporty, sprawozdania, będzie pilnował dotrzymywania ważnych dla Urzędu Skarbowego terminów. Dokumentacja firmy będzie prowadzona w sposób profesjonalny, bez błędów. Zapewni to spokój przedsiębiorcy i pozwoli mu skupić się na rozwijaniu własnej działalności.