April 12, 2024 -

Windykacja zagraniczna – od czego zacząć?

Wiele osób jest przekonanych, że pobyt za granicą osoby zadłużonej uniemożliwia ściągnięcie należności na korzyść osoby poszkodowanej. Jest to mylne przekonanie. Istnieje możliwość ściągnięcia długu od osoby, która przebywa za granicą. Żeby skutecznie odzyskać swoje pieniądze, trzeba podjąć odpowiednie kroki.

Windykacja zagraniczna – brak danych dłużnika nie jest przeszkodą

Bardzo często poszkodowane osoby poddają się na etapie, gdy dowiedzą się, że dłużnik wyjechał za granicę. Jest to błąd, ponieważ prawo stoi po stronie osób pokrzywdzonych. Natomiast ustalenie danych nie jest niemożliwe. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej, która nie tylko poprzez udzielenie pełnomocnictwa może podjąć odpowiednie kroki, ale także w szybki i skuteczny sposób ustalić, gdzie może przebywać dłużnik. Przeprowadza wówczas tzw. biały wywiad, który jest bezpieczną metodą pozyskiwania informacji.

Windykacja zagraniczna – im szybsze podjęcie działania, tym lepiej

W przypadku windykacji zagranicznej obowiązują te same procedury, jak w przypadku odzyskiwania należności w kraju. Istotne znaczenie ma czas, dlatego szybkie złożenie dokumentów o wszczęcie windykacji od osoby przebywającej za granicą spowoduje szybsze podjęcie stosownych działań, a tym samym rozwiązanie problemu. Status przeterminowania sprawy jest problemem w egzekwowaniu należności i trzeba się z tym liczyć. W przypadku dużych kwot zadłużenia sprawa może być wydłużona, poprzez rozbicie długu na raty. Jednak należy cały czas pamiętać, że najważniejszy jest czas.

Europejski Nakaz Zapłaty – skuteczne narzędzie w odzyskiwaniu należności

Posiadając wszystkie aktualne dane dłużnika, należy złożyć wniosek do sądu o Europejski Nakaz Zapłaty. Jeśli sprawa nie budzi żadnych wątpliwości, wyrok zapada możliwie szybko. Decyzja wraz z ENZ zostaje wysłana do dłużnika, przy czym ma on możliwość złożenia sprzeciwu w ciągu 30 dni od daty doręczenia. Jeśli złoży sprzeciw, sprawa z powrotem trafia do sądu już jako postępowanie tradycyjne. Europejski Nakaz Zapłaty jest wyrokiem sądu, dlatego sprawę odzyskania wierzytelności powierza się komornikowi tak, jak w przypadku egzekwowania każdego długu. Z tą różnicą, że egzekucja ma miejsce w kraju, w którym przebywa pozwany. Więc tam należy złożyć wniosek o prowadzenie egzekucji.

Windykacja zagraniczna to procedura praktycznie taka sama, jak windykacja krajowa. Nie jest przeszkodą nieznajomość aktualnego miejsca pobytu dłużnika, by odzyskać należne pieniądze. Firma windykacyjna może skutecznie przeprowadzić całą procedurę, dlatego warto rozważyć skorzystanie z jej usług. Warto pamiętać, że poszkodowanej osobie przysługuje prawo do roszczeń związanych z odzyskaniem należności. Szybkie podjęcie działań przeważnie kończy się sukcesem, dlatego nie opłaca się zwlekać.