October 22, 2021 -

Naprawa masztów w wózkach widłowych – jakie części można regenerować?

Wózki widłowe to najpowszechniejsze sprzęty przeznaczone do transportu bliskiego. Umożliwiają one skuteczne przewożenie i podnoszenie nawet bardzo ciężkich ładunków. Nie dziwi więc, że wykorzystywane są one niemal w każdej firmie wykonującej zadania związane z przeładowywaniem i magazynowaniem towarów. Jedną z ważniejszych części całego układu odpowiadającego za podnoszenie są maszty, które niżej przedstawiamy nieco bliżej także pod kątem ich ewentualnej naprawy.

Budowa masztu wózka widłowego

Każdy taki element zawiera połączoną z konstrukcją wózka widłowego ramę zewnętrzną. Oba ramiona cechują się przekrojem w kształcie litery „C”. W nich umieszczone są rolki, po których porusza się konstrukcja ramy wewnętrznej. Na wspomnianej ramie zewnętrznej montowane są także siłowniki, które mają za zadanie wprowadzać w ruch ramę wewnętrzną. Jeśli mamy do czynienia z masztami typu duplex, to tutaj za ruch ramy wewnętrznej odpowiadać będą wyłącznie siłowniki, gdyż brak tu łańcucha na ramie zewnętrznej. Rama wewnętrzna swoją konstrukcją jest zbliżona do tej zewnętrznej. W jej ramionach przy pomocy rolek poruszana jest albo rama wewnętrzna (triplex), albo karetka (simplex i duplex). Dodajmy, że za ruch karetki w ramie wewnętrznej masztów typu duplex i triplex odpowiada centralny siłownik z łańcuchami. Współczesne możliwości technologiczne dają także możliwość wzbogacenia układu podnoszenia o dodatkowo przydatne funkcje. Najpowszechniejsze z nich to te odpowiadające za boczny przesuw karetki lub sterowanie rozstawem wideł. Podkreślmy, że maszt wózka widłowego pełni najważniejszą rolę w składowaniu wysokim, gdyż to on umożliwia podnoszenie ładunków na odpowiednią wysokość. Poza tym maszt zapewnia równowagę i możliwość pobrania i opuszczania ładunku w sposób pełni bezpieczny. Tym bardziej więc warto szybko zareagować w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii.

Awaria masztu w wózki widłowym – co robić?

Każdy element wózka widłowego może ulec awarii i nie inaczej jest też z masztami. Do najczęstszych przyczyn mogących doprowadzić do problemów zaliczyć można nadmierne przeciążenie pojazdu, użytkowanie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczenie oraz uszkodzenia wynikające z kolizji wózka z innym obiektem. Widać więc, że usterka masztu w wózku widłowym może zdarzyć się na skutek bardzo różnorodnych czynników. Najpowszechniejszym z nich jest jednak intensywna eksploatacja. Szczególnie zagrożone są tu maszty pracujące w trudnych warunkach, takich jak na przykład zakłady chemiczne. W takim przypadku zużyciu ulegają na przykład czopy rolek i mocowanie siłowników przechyłu w maszcie. W takim wypadku naprawa masztu w wózku widłowym polegać będzie najpierw na wycięciu uszkodzonych czopów rolek, a następnie na przyspawaniu nowych elementów. Czasami może się też okazać, że naprawa będzie nieskuteczna i lepiej od razu wymienić maszt na nowy. Są to sytuacje, w których unoszenie ładunku nie zachodzi płynnie, występuje problem z unoszeniem ładunku lub maszt i karetka uległy odkształceniu. Oczywiście zawsze warto skonsultować taką sytuację ze specjalistą, który pomoże w analizie problemu i ustali dalsze kroki postępowania.

inspiracja: lubritech – serwis wózków widłowych

Banner