May 26, 2024 -

Na czym polega przekształcenie spółki?

Potrzeby właścicieli firm zmieniają się na przestrzeni czasu, dlatego niejednokrotnie zdarza się, że podczas trwania czasu jej prowadzenia dochodzi do różnego rodzaju zmian i przekształceń. Bardzo często wynika to z faktu chęci zmiany branży, w jakiej działa firma, ale także z różnego rodzaju zmian w zakresie jej prowadzenia. Owe przekształcenia zdecydowanie częściej dotyczą spółek, kiedy to do czynienia mamy ze zmianą formy prawnej. Co ważne, decydując się na ów zabieg, możemy liczyć na tzw. zasadę kontynuacji, co jest szczególnie ważne kiedy mamy do czynienia z obowiązującymi umowami z obecnymi partnerami i zależy nam na tym, aby je zachować. 

Przekształcenie spółki – najważniejsze informacje

Przekształcenie spółki możliwe jest zawsze wtedy, kiedy do czynienia mamy z jedną ze spółek handlowych. Podobnie jest w przypadku chęci przejścia z prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Aby móc dokonać owego przekształcenia, warto pamiętać o tym, że spółka nie może znajdować się w likwidacji ani upadłości. Samo przekształcenie oznacza jedynie dokonanie zmian pod względem technicznym i w przypadku chęci przejścia z jednego na drugi typ spółki nie przeprowadza się likwidacji, ani w żaden sposób nie dochodzi do ustania jej bytu prawnego. 

Główne powody przekształcenia spółki

Powodów, dla których właściciele decydują się na przekształcenie spółki, jest wiele. Bardzo często są one podyktowane sytuacją ekonomiczną prowadzonego podmiotu, co pozwala na optymalizację w zakresie prowadzenia spółki. Niejednokrotnie mamy do czynienia także z przekształceniem spółki wskutek jej rozwoju czy też chęcią wejścia na giełdę. Zmiany podyktowane bywają także chęcią przeniesienia odpowiedzialności czy większej elastyczności co do rozdysponowywania zyskami osiąganymi przez spółkę.

Usługi księgowe dla spółek

Wszelkie zmiany w zakresie prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i konkretnych spółek sprawiają, że korzystanie z usług księgowych okazuje się jeszcze bardziej niezbędne. Doradztwo oferowane przez biuro rachunkowe okazać się może pomocne nie tylko na etapie prowadzenia konkretnej spółki, ale także podczas dokonywania wyboru najlepszego rozwiązania, dopasowanego do aktualnych potrzeb firmy. Ponadto skorzystanie z usług biura rachunkowego pozwala na przygotowanie pod kątem formalno-prawnym wszelkich niezbędnych dokumentów, a usługi księgowe sprawdzają się zwłaszcza w początkowych miesiącach działania spółki na nowych zasadach. Profesjonaliści pomogą nie tylko w sprawnym rozliczeniu poszczególnych faktur, ale także pozwolą jak najlepiej wykorzystać wolne środki zarówno jako pewien rodzaj zabezpieczenia finansowego, ale także dynamiczny rozwój działalności w nowej formie prawnej.