April 12, 2024 -

Jesień – dobry czas na przeprowadzenie eksperckich przeglądów regałów magazynowych

Regały magazynowe wymagają okresowych przeglądów, a jeden z najlepszych okresów na działania serwisowe to jesień, jeszcze przed okresem bożonarodzeniowym. W tym czasie warto się upewnić, czy gospodarka magazynowa funkcjonuje w prawidłowy sposób i czy jest przygotowana na obsługę wielu zamówień.

Dlaczego warto przeprowadzić ekspercie przeglądy regałów magazynowych?

Jedna z najważniejszych zalet to osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia magazynu dla pracowników i przechowywanych towarów. Doradztwo techniczne skutkuje najczęściej lepszym ustawieniem regałów, czy uproszczeniem dróg komunikacyjnych, dróg dostępu do przedmiotów. Instalacja magazynowa z czasem ulega  uszkodzeniu. Niektóre elementy wyposażenia wypada wymienić, inne wzmocnić, a inne ocenić pod kątem nośności. W przegląd warto zainwestować nie tylko profilaktycznie, ale też po wystąpieniu kolizji wózka widłowego z półkami.

Gdzie zleca się eksperckie przeglądy?

Najczęściej u wyspecjalizowanych producentów wyposażenia magazynu z dużym doświadczeniem, a co najważniejsze potwierdzonymi kwalifikacjami. Plan przeglądu tworzy się w taki sposób, żeby nie zaburzać codziennej pracy, więc to naprawdę duże ułatwienie i właściwie brak negatywnych konsekwencji. Większość kontrolerów wydaje certyfikację, świadectwa przeglądów na rok, ale tak naprawdę od właściciela magazynu zależy, czy powtórzy przegląd wcześniej.

Ważna wskazówka przy prowadzeniu gospodarki magazynowej

Według norm prawnych na zarządcę magazynu spada odpowiedzialność za zamówienie zewnętrznych ekspertów do przeglądów okresowych, minimum raz do roku. Im większy magazyn, tym z reguły pilniejsza potrzeba zapewnienia właściwych norm bezpieczeństwa dla kadry. Najlepiej zamówić przegląd od producenta wybranego wyposażenia magazynu, ponieważ to upraszcza kontakt przez długie lata. Jakie regały poddaje się analizie? Co do zasady wszystkie, które mają w jakiś sposób kontakt z wózkiem widłowym, albo innymi urządzeniami do przesuwania, transportu towarów. W razie wykrycia nieprawidłowości często eksperci od przeglądów zapewniają wymiany. Wystarczy tylko wcześniej uzgodnić zakres współpracy.

Chodzi nie tylko o ocenę regałów, ale funkcjonowania całego magazynu

Ekspercki przegląd regałów magazynowych pomoże w wykryciu nie tylko wad regałów magazynowych, ale również palet, konstrukcji podestów. Specjalista oceni, czy pracownicy właściwie poruszają się wózkami widłowymi i czy podłoże w magazynie nie zagraża płynności wykonywania obowiązków. Przed wyborem usługi należy ocenić zakres kontroli, aby nie okazał się zbyt wąski lub niedopasowany do realiów prowadzenia biznesu.

Na zakończenie

Jesień, jeszcze przed szałem świątecznych zakupów, to najlepszy czas na przeprowadzenie eksperckich przeglądów magazynowych. To duża pomoc, która przekłada się na wzrost bezpieczeństwa pracowników i płynność wykonywania typowych zadań. Nie jest to usługa droga, bo z reguły obsługiwana przez profesjonalnych producentów wyposażenia magazynu.