Categories: Psychologia, Zdrowie

Świadomość własnego „JA”

Świadomość własnej cielesności jest podstawowym elementem determinującym nasze postrzeganie siebie samych oraz definiujące nas w szerszym kontekście; kontekście społecznym. To, jakie wychowanie, jakie przekonania wynieśliśmy z domu, to na ile potrafimy być uczciwi z samym sobą, to w końcu na ile potrafimy uchronić siebie samych przed zewnętrznymi wpływami, stanowi w gruncie rzeczy o istocie tego, kim jesteśmy. Anomalia zachodzące na którymkolwiek z poziomów mogą okazać się bardzo przykre w skutkach, zarówno tych blisko jak i dalekosiężnych. Problemy z akceptacją swojego ciała, swojej seksualności, problemy z identyfikacją płciową lub po prostu odmienne od przyjętych preferencje przy doborze partnerów seksualnych – to wszystko niezwykle ważkie kwestie warte każdego napisanego czy wypowiedzianego słowa.

Psychologia oraz psychiatria praktycznie do samego początku swojego istnienia zmaga się nieustannie właśnie z taką właśnie problematyka; zagadnieniem, które w gruncie rzeczy leży u podstaw wszelkich innych problemów, z jakimi przychodzi się nam borykać, na co dzień. Zarówno psycholog, jak i psychiatra, i każdy inny upoważniony do rozpatrywania problemów psychicznych specjalista jest w stanie taką tezę potwierdzić. Konieczność uświadomienia sobie genezy naszych problemów jest, zatem absolutną podstawą do podejmowania dalszych, odpowiedzialnych kroków. Sytuacji, w której odczuwamy coraz to bardziej dotkliwy dyskomfort związany z naszym byciem tu i teraz oraz z byciem po prostu sobą, jest niczym innym jak ostatecznym wezwaniem do podjęcia odpowiednich kroków, zmierzających do konkretnego celu. Opcją warta uwagi może okazać się psychoterapia. Jej złożony charakter oraz różnorodność prezentowanych i praktykowanych podejść jest wystarczająca do zapewnienia odpowiedniego przebiegu terapii, nakierowanej na przeorganizowanie wartości, emocji oraz postrzegania siebie oraz otaczającej rzeczywistości.

Obietnica, jaką ze sobą niesie skorygowanie oglądu rzeczywistości oraz otwierające się przed nami możliwości, są naprawdę interesujące. Możliwość podążania przez życie z podniesioną głową, wiara we własną wartość oraz umiejętności oferowania światu swojej wyjątkowości – to wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć poddając się opiece i wsparciu specjalisty. Rzecz jasna ryzyko trafienia na osobę niekompetentną jest bardziej niż prawdopodobne, mimo to jednak wszelkie konieczne do poniesienia koszty są na pewno tego warte.