Categories: Biznes

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o RODO

Czym jest RODO?

RODO, czyli inaczej Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych jest rozporządzeniem wydanym przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej. Akt prawny dotyczy przede wszystkim przetwarzania danych osobowych, co w natłoku obecnego zalewu informacji ma na celu ochronę wrażliwych danych, aby nie wpadły one w niepowołane ręce, a co więcej, nie były wykorzystywane bez naszej wyraźnej zgody. Zmiany, które narzuca odgórne rozporządzenie dotyczą szerokiego zakresu usług: od przetwarzania danych osobowych w sferze prawnej poprzez przepływ danych w systemach informatycznych.

RODO w praktyce

Największej zmianie uległa ochrona danych osobowych między innymi:

  • w procesach kadrowych
  • w procesach marketingowych
  • w procesach rekrutacyjnych

Zakładanie spółki a RODO

RODO nie ma zastosowania w każdym przypadku, dlatego istotne jest, czy rejestracja spółki będzie na terenie Unii Europejskiej, oraz czy planowany zakres usług będzie prowadzony na terytorium Unii Europejskiej. Jeżeli chociaż na jedno pytanie padła odpowiedź twierdząca, wówczas RODO będzie miało zastosowanie. Nie dotyczy to jednak spółek kapitałowych. W tym wypadku przetwarzanie danych osobowych odnośnie firmy i formy prawnej nie podlega przepisom o RODO. Jeżeli jednak w spółce kapitałowej planujemy przetwarzać dane konkretnej jednostki, na przykład prezesa, dyrektora lub tym podobne), wówczas już dane te podlegają pod zarządzenie Unii Europejskiej.

Jakie obowiązki wynikają z wprowadzenia RODO?

Przede wszystkim, na firmy nakłada się obowiązek określenia, w jakim celu są gromadzone informacje o danych osobowych oraz poinformowanie och właścicieli, gdzie będą one gromadzone oraz o celowości ich zbierania. Powoduje to pewną przejrzystość w stosunkach między petentem a firmą, a także pozwala na zbudowanie obustronnego zaufania, które jest niezwykle ważne w biznesie.