Categories: Biznes

Rejestracja znaku towarowego przez osobę fizyczną – czy to możliwe?

W dzisiejszych czasach wiele osób (zarówno fizycznych jak i prawnych) zastanawia się nad możliwością zastrzeżenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Jest to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku, gdy chcemy chronić prawnie swój pomysł oraz swoją własność. Rejestracja znaku towarowego pozwoli na wykorzystywanie go tylko przez osobę lub spółkę która go zastrzegła, dzięki czemu możliwości jego używania nie będą miały osoby postronne. Jest to szczególnie ważne jeśli chcemy chronić swoją markę, produkty, zastrzeżenie takie będzie także doskonałym narzędziem do walki z nieuczciwą konkurencją.

Pojęcie znaku towarowego – znacznie szersze niż powszechnie pojmowane

Znak towarowy to nie tylko logo firmy, pojęcie to regulowane jest przez ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r.  Prawo własności przemysłowej. Warto pamiętać, że pojęcie znaku towarowego nie ogranicza się tylko do logo oraz nazwy firmy, jest to pojecie znacznie szersze i może obejmować także różnego rodzaju slogany, wyrazy, konkretne kształty (np. określony kształt opakowania lub jego kolor), a także określony zespół dźwięków.

Rejestracja znaku towarowego – dostępna także dla osób fizycznych

W związku z nowelizacją z dnia 1 grudnia 2015 r. wcześniej cytowanej ustawy, rejestracja znaku towarowego jest dostępna nie tylko dla firm czy spółek ale także dla osób fizycznych. Przed 2015 rokiem osoby fizyczne nie mogły korzystać z takiej możliwości. W związku z tym rejestracja spółki, która była konieczna przed nowelizacją, dziś nie jest już niezbędna. Daje to osobom fizycznym bardzo duże możliwości – nie trzeba prowadzić działalności gospodarczej, jednak posiadanie zarejestrowanej spółki posiada swoje zalety.

Warto jednak pamiętać, że rejestrując znak towarowy jako osoba fizyczna, zyskujemy prawo do zarejestrowanego znaku na pięć lat. Co oznacza, że w ciągu 5 lat od momentu zarejestrowania znaku mamy obowiązek rozpocząć jego używanie, w przeciwnym razie ochrona z której korzystamy wygasa.