Categories: Biznes, Technologie

Czym jest integracja IT i czy warto w nią zainwestować?

W dzisiejszych czasach, większość dużych korporacji, firm, a nawet średnich i małych działalności gospodarczych korzysta z różnego rodzaju systemów infomatycznych. Do zarządzania wszystkimi sektorami danego biznesu teoretycznie nie jest niezbędna żadna infrastruktura IT, jednak oddzielne zarządzanie poszczególnymi procesami i wzajemne ich dostosowywanie znacznie obniża wydajność pracy. Tworzeniem rozmaitych rozwiązań dotyczących zarówno sprzętu komputerowego, jak i technologii, dostosowywanej do specyficznych potrzeb firmy, zajmuje się tzw. integrator IT. Poniżej postaramy się odpowiedzieć na pytanie, na czym dokładnie polega integracja IT i czy faktycznie zawsze warto w nią inwestować.

IT Enterprise, czyli kompleksowa obsługa techniczna

Na polskim rynku działa stosunkowo niewiele profesjonalnych integratorów IT. Nie każda firma bowiem, która reklamuje się jako kompleksowy integrator, faktycznie nim jest. Chodzi przede wszystkim o zakres oferowanych usług i możliwość obsługi konkretnych zleceń. Prawdziwy integrator IT powinien być w stanie zsynchronizować wszystkie systemy komputerowe działające w firmie bądź zaimplementować nowy, w pełni zintegrowany z infrastukturą danej działalności gospodarczej.

It Enterprise stanowi zatem kompleksową usługę, pozwalającą również na stały, całodobowy kontakt z pracownikami technicznymi. Integrator IT powinien ponadto zapewniać pomoc zarówno zdalną, jak i stacjonarną. Dodatkowo, warto wiedzieć, iż obecnie większość rozwiązań i działań technicznych odbywa się wyłącznie za pomocą tzw. chmury obliczeniowej. Procesy zachodzące w chmurze odbywają się wyłącznie w sieci, dzięki czemu można znacząco oszczędzić na ogólnych kosztach eksploatacji sprzętu komputerowego.

Czy warto inwestować w infrastrukturę IT?

Choć odpowiedź w tym przypadku wydaje się oczywista, warto się w pierwszej kolejności zastanowić w jakim stopniu jest nam potrzebna profesjonalna infrastruktura IT w naszej firmie. Jeżeli prowadzimy niewielką działalność gospodarczą, może nie istnieć potrzeba budowania całej sieci, jaką jest IT Enterprise. W niektórych przypadkach wystarczyć mogą tańsze rozwiązania, niewymagające tak kompleksowej usługi. Często warto zrezygnować np. z tzw. helpedku, czyli całodobowej lub dostępnej w godzinach pracy pomocy technicznej.